Työmuodot

Joskus on yksinkertaisinta lähestyä jumalanpalvelusta tietystä työmuodosta käsin. Tähän osioon kuuluvat erilaiset tiedot esimerkiksi rippikoulun jumalanpalvelusprosessista ja sen kehittämisestä tai perhekerhon jumalanpalveluskasvatuksen kokonaishahmotus.

 

Virikkeitä rippikoulun jumalanpalveluselämään

Virikkeitä jumalanpalvelusopetukseen rippikoulussa

Rippikoulun aikana on tärkeää sekä osallistua oman seurakunnan jumalanpalveluselämään että viettää jumalanpalvelusta oman ryhmän kanssa. Lisäksi jumalanpalvelusta tulee käsitellä teoreettisemmalla tasolla, tietoa etsien ja keskustellen. Tässä on muutama virike ja ehdotus siitä, miten jumalanpalvelusta voitaisiin rippikoulussa käsitellä ja miten leirijumalanpalveluksia voitaisiin järjestää.