Muut teemat

Siunauksia

Siunauksia

Siunatkoon sinua elävä Jumala, pyhä ja ikuinen elämän antaja.
Siunatkoon sinua Jumalan Poika, armon lupaus, elävä toivo.
Siunatkoon sinua vehmas ja tuoreeksi tekevä Henki, ilon ja voiman pulppuava lähde.
Siunatkoon sinua ja kaikkia rakkaitasi pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Heli Pruuki

Tarinat

Tarinan käyttö jumalanpalveluksessa

Tarinat toimivat hyvin osana jumalanpalveluselämää. Tarinat puhuttelevat eri ikäisiä kuulijoita eri tavoin, sillä hyvin usein niissä on monia kerroksia ja tasoja. Tarina kiinnostaa, sillä se luo mielikuvia, joille kukin voi itse antaa merkityksen. Voikin sanoa, että tarina on hengellisissä ja eettisissä asioissa opettamisen äidinkieltä.

Klovnimessu

Klovnijumalanpalvelus on oikea jumalanpalvelus, jossa ihmiset palvelevat Jumalaa ja ovat Hänen palveltavinaan. Klovnijumalanpalvelus noudattaa  normaalin jumalanpalveluksen kaavaa mimiikan keinoin. Klovnimessussa ei ole lausuttuja sanoja. Ilman niitä Jumalalla on tilaa puhua jokaiselle tämän tarvitsemalla tavalla. Mimiikka, musiikki ja kirjoitetut banderollit kuljettavat jumalanpalvelusta eteenpäin.

doc Klovnimessun kaava  51.00 Kb

Alakategoriat