Klovnimessu

Klovnijumalanpalvelus on oikea jumalanpalvelus, jossa ihmiset palvelevat Jumalaa ja ovat Hänen palveltavinaan. Klovnijumalanpalvelus noudattaa  normaalin jumalanpalveluksen kaavaa mimiikan keinoin. Klovnimessussa ei ole lausuttuja sanoja. Ilman niitä Jumalalla on tilaa puhua jokaiselle tämän tarvitsemalla tavalla. Mimiikka, musiikki ja kirjoitetut banderollit kuljettavat jumalanpalvelusta eteenpäin.

doc Klovnimessun kaava  51.00 Kb

Klovnimessu ei ole esitys. Klovnimessu on oikea jumalanpalvelus, jossa klovnit palvelevat osallistujia liturgeina ja saarnaajina.

Klovnimessu on vahvasti elämyksellinen ja henkilökohtainen. Sen voi oikeastaan ymmärtää vasta siihen osallistuttuaan. Jokainen ihminen kohdataan useaan kertaan henkilökohtaisesti messun aikana: saapuessa kirkkoon, synninpäästössä ja ennenkaikkea siunauksen aikana, jolloin jokainen paikalla olija siunataan henkilökohtaisesti.

Klovnijumalanpalvelus herättää pohtimaan. Se haastaa itsestään selvyydet. Klovnit kirkossa tai jumalanpalvelus sirkusteltassa haastaa yllättyvyydessään osallistujan. Klovni on ristiriitainen hahmo, jossa on paljon symboliikkaa. Klovni ei ole "pelle" tai pelleilijä. Klovnin valkoinen maski kuvaa kuolemaa, värit maskissa elämää ja ylösnousemusta. Maski klovnilla on usein surullinen. Maskiin kuuluu usein kyyneliä kuvaavat viivat silmien alapuolella. Siitä huolimatta tuo surullisen hahmon ritari aiheuttaa hymyä ja hyvää tuulta.

Klovni asettuu aina toisen ihmisen alapuolelle. Klovni ei käytä valtaa. Huumori on klovnin väline. Klovnia on sen vuoksi helppo lähestyä. Mutta siksi klovnin on myös helpompi kertoa viestinsä. Ihmiset ovat avoimia, koska eivät koe klovnin taholta uhkaa.
Klovni ei koskaan tunkeudu toisen alueelle vaan houkuttelee toista omalleen.

Klovnimessu ei ole vain  lastenjumalanpalvelus. Lapsista on kyllä hauska seurata klovnien edesottamuksia myös jumalanpalveluksessa, mutta aivan pienet lapset voivat jopa pelästyä maskeja. Aikuisille klovnimessussa puhuvat sisäisesti puhumattomat sanat ja mimiikka. Klovnimessu onkin koko perheen jumalanpalvelus, jossa jokainen löytää omaa.

Klovnimessujen perinne ulottuu kauas historiaan. Perinteeseen kuuluu pyhiä näytelmiä esittävät ryhmät, hovien narrit, "hullut" pyhät munkit jne. Läpi historian klovnien tehtävänä on ollut totuuden puhuminen. Hoveissa narrin tehtävänä oli muistuttaa kuningastaan tämän kuolevaisuudesta. Mielenkiintoista he olivat usein teologista koulutusta saaneita. Keskiaikaisissa pyhissä näytelmissä taustalla olivat usein myös yhteiskunnalliset epäkohdat sekä niistä kertominen draaman ja mimiikan keinoin. Kiertävät seurueet esittelivät näitä toreilla ja paikoissa missä ihmiset kokoontuivat. Suomeen klovnimessu -perinne saapui Ranskasta ja Englannista 1980-luvulla. Nykyaikaisia vinkkejä klovnijumalanpalveluselämään saa hakemalla hakukoneilla sanoilla "clown" ja "ministry".

Klovnimessua valmistellessa pääpaino on jokaisessa piilevän klovnin löytymisessä. Jokaisella klovnilla on persoonallinen maski, pukeutuminen, liikkumistapa  ja käyttäytyminen. Maskin tekemistä kannattaa harjoitella ja etsiä erilaisia vaihtoehtoja. Lopulta löytyy se, joka tuntuu omalta. Maskin tekemällä klovni ottaa klovnin roolin, maskin poistamalla hän riisuu sen ja henkilö palaa omaksi itsekseen. Klovneilla on usein klovninimi. Klovnit voivat yhdessä valmistella saarnan tai voidaan käyttää myös valmiita esim. Internetistä löytyviä skitsejä. Vaikka klovnimessu ei ole esitys, niin siinä toimivat klovnit valmistautuvat siihen huolella ja harjoitellen. Nyrkkisääntönä voisi todeta että tarvitaan yksi klovni 10-15 osallistujaa kohden. Näin jumalanpalveluksen osat, joissa kohdataan ihmiset henkilökohtaisesti ei vie liikaa aikaa. Ryhmän voi harjoittaa esimerkiksi isosista , kerhonohjaajista tai muista vapaaehtoisista kiinnostuneista. Klovneilu on kuitenkin aina vapaaehtoista.

Raamatunkohtia: 1. Kor 1:18 ja 1 Kor. 4:10

Klovnien perusperiaatteita (Clown Ministry Guidelines by Eileen "Morty" Motter)

Klovneilu on jumalanpalveluksen välinen, jumalanpalvelus ei ole klovneilun väline

Klovnimessu on henkilökohtainen kokemus kaikille, myös klovneille

Klovnimessu ei ole ensisijaisesti esitys, vaan oikea jumalanpalvelus. Klovnit kuitenkin valmistautuvat siihen huolellisesti harjoitellen.

Klovnien tehtävä on etsiä masentneita ja paahan painettuja piristääkseen heitä

Kosketus on avainsana

Klovni ei kuitenkaan tunkeudu toisen "tilaan, vaan houkuttelee toisen omalleen.

Klovnit ovat aina lempeitä muita kohtaan

Klovnit eivät koskaan väheksy, tukahduta tai kukista toista

Klovnit eivät pakota koskaan

Klovnimessussa voidaan puhua tai olla puhumatta tilanteen mukaan

Jos klovni maski pelästyttään jonkun esim. lapsen, klovni ei lähde hyvittelemään vaan väistyy

Klovni ei ole messussa esiintyjä vaan liturgi, mutta valmistautuu messuun ja klovnirooliinsa huolella.

Klovnit eivät yleensä syö kuin kumisia hodareita

Klovnit eivät tee taikoja. Taika kun luo kuvan voimasta Klovnin mielestä voimakkain ihminen on se, joka uskaltaa antaa voimansa pois.

Klovnimeikki antaa vapauden ilmaista ja se itseasiassa riisuu meidät maskeistamme

Klovneilu on vakava asia. Klovnimeikissä olet klovni. Omaat sen persoonallisuuden. Lopuksi pese meikki pois, vaihda vaatteet ja ole oma itsesi.

Klovnimessun jälkeen aina tulee olla klovnien palautekeskustelu. Sen auttaa siirtymistä klovnista arkipersoonaan.