Lasten kanssa toteutettu kastepuhe

Kastetilaisuuksissa on seurakunnan joukossa toisinaan paljon lapsia, kuten toimituksen luonteeseen sopii. Lapset voivat ottaa aktiivisen roolin toimituksen puheessa, joka usein on toimituksen kriittisin kohta lasten mielenkiinnon säilymisen suhteen.

 

Kun evankeliumi on luettu, pappi kutsuu lapset kastemaljan ääreen ja kysyy näiltä, mitä kastetoimitukseen tarvitaan. Kun lapset luettelevat tarpeellisia asioita, pappi kommentoi kutakin asiaa muutamalla sanalla ja avaa näin kasteen sisältöjä sekä lapsille että aikuisille.

 

Lapsia voi auttaa löytämään kasteen kannalta tarpeellisia asioita, ja jos lapset eivät keksi kaikkia keskeisiä asioita, voi pappi ottaa ne itse esille. Pappi voi myös linkittää asioita toisiinsa ja esimerkiksi puhua kastemekon valkoisesta väristä veden yhteydessä.

 

Monet esille tulevat asiat ovat puheen aikana nähtävissä ja koskettavissa. Sanat kannattaa liittää voimakkaasti havaittaviin asioihin ja symboleihin. Näkyvään ja kosketettavaan liittyvää puhetta on helppo seurata, ja myös symbolit tulevat tällä tavoin tutuiksi.

 

Seuraavassa luetellaan joitain asioita, jotka saattavat nousta esille keskustelussa, sekä joitain asioita, joita pappi voi näistä kertoa. Osa asioista liittyy oleellisesti lapsikasteeseen. Mikäli kastettava on aikuinen, tulee muutettavat muuttaa.


Vesi: Vesi kertoo siitä, että kasteessa pestään koko ihminen tavalla, joka on jotain muuta kuin käsien pesu ennen ruokailua tai suihku pihaleikkien jälkeen. Kasteessa Jumala pesee synnin ja kuoleman vallan pois ainutkertaisella tavalla. Tähän pesuun perustuu koko kristityn elämä.


Kastemalja: Käytettävä kastemalja voi olla vanha tai uusi. Vanhimmat kristillisessä käytössä olleet kastealtaat ovat kaksituhatta vuotta vanhoja ja tuhansien kilometrien päässä meistä. Uusimmatkin maljat liittyvät pitkään perinteeseen.


Kastemekko: Kastemekko kuvaa Kristuksen puhtautta, jonka kastettu saa kasteen myötä omakseen. Esimerkiksi urheilussa pukeutuminen näyttää, mihin joukkueeseen vaatteiden käyttäjä kuuluu. Kastemekko kertoo siitä, että lapsi kuuluu Jumalan perheväkeen.


Kynttilä: Uskosta puhutaan usein liekkinä. Kynttilä kertoo siitä, että Jumala itse asuu ihmisessä ja synnyttää uskoa. Jumala sytyttää liekin ja pitää sitä yllä.

Pimeässä huoneessa tai metsässä tarvitaan taskulampun valoa. Kastekynttilä kertoo siitä valosta, jonka varassa voimme tehdä valintoja elämässä. Valo auttaa myös näkemään elämän kauniit asiat kaikessa ihmeellisyydessään.

 

Kynttilä antaa valon lisäksi lämpöä. Pieni lapsi tarvitsee usein lämmintä syliä ja muuta suojaa, jota vanhemmat ja muut läheiset antavat. Jumala itse antaa lapselle hyvää ihmisten tekojen kautta.


Raamattu: Kirkossa luetaan Raamattua. Kristityt kuulevat siinä elävän Jumalan Sanan. Raamatusta kuulemme Jeesuksen sanat, joilla hän kehottaa kastamaan, kuullaan jokaisessa kastetoimituksessa.

Raamattu on täynnä lupauksen ja rakkauden sanoja, joista tulee yhä uudestaan ja uudestaan kouriintuntuvaa todellisuutta. Evankeliumi kertoo siitä, kuinka Jeesus otti lapset syliinsä ja siunasi heitä. Kasteessa tuo historiassa tapahtunut asia on läsnäolevaa todellisuutta.


Lapsi: Kaste on lahja, joka tarvitsee vastaanottajan. Lapsi osaa ottaa lahjan vastaan usein paremmin kuin aikuinen, joka pohtii, onko hän ansainnut saamaansa lahjaa.

Kaste on lahja, jonka avaamiseen menee koko elämä. Joka päivä voimme oppia jotain uutta elämästä Jumalan lapsena. Vanhemmat ja kummit ovat erityisessä asemassa, kun lapsi avaa kasteen pakettia ja tutustuu sen sisältöihin.


Me: Kaste liittää ihmisen seurakuntaan. Ilman kristillistä seurakuntaa, ei olisi kastetta. Seurakunta on siskojen ja veljien yhteisö. Kasteen myötä seurakunnan jäsenet saavat uuden siskon tai veljen.